duhovna dediščina Katarov  
  
 
 
 
 

 
 
Uvod

Vsak resnično iščoči človek, ki sledi stoletja trajajočemu duhovnemu razvoju človeštva, bo odkril, da se nam Božja beseda vedno razodeva v treh oblikah. Prenaša se v zunanji obliki v svetih spisih, knjigah in ritualih. Človek jo vzpostavi sam v svojem notranjem bitju, z živo delujočo sveto govorico. V sebi bo človek v duhovnem vidiku povezal Duha z dušo in vstopil v misterij besede, ki jo izpolnjujeta Duh in moč izpolnitve.

V obdobjih, ko se na zemljo izlije kozmični impulz, se ljudje začno zavedati, da njihov dolg in često težak razvoj zavesti vedno spremlja neskončna ljubezen svetlobe, ki ni vezana na ta svet. Že iz začetkov časov se okoli Zemlje ovija svetlobno eterično telo božje obleke. Prebujajoči se ljudje bodo z žarčenjem iz tega ovoja doseženi v svojem najglobljem bitju. Na tej razvojni točki se bodo pričeli obračati k svetlobi in se povezali z novim razvojnim načrtom za vzpon v novo nebo - zemljo. Ta načrt razodevanja deluje na osnovi Hermetičnega anksioma: »Tako kot zgoraj, tako spodaj, kot znotraj, tako zunaj.«

Dotik svetlobe
Spust kozmičnega impulza na Zemljo

Veliki posvečenci so učili o božji nadnaravi, ki je znanje principa o človekovih dveh naravah, učili so o kozmosu, nastanku sveta in razodevajoči se naravi. Posvečeni v ta misterij, so svoje neposredno znanje živeli in širili med ljudi. Tako so se pojavile šole misterijev, ki so vplivale na kulture narodov.

 

 

Aktualno:

Katari

RAZPRODANO!